VOL078全裸上身秀极致豪乳25P尤妮丝星颜社

VOL078全裸上身秀极致豪乳25P尤妮丝星颜社

又谓∶王节斋云,酒色过度损伤真阴者,不可服参。痛加全蝎,成块加山甲、炒鳖甲、玄胡、莪术。

盖归、芎皆辛香上窜,非降火之药∶知、柏苦寒泻实火,虚火则非所宜,徒然伤胃故也。欲药之,为高年气弱不任。

乃胆热既无可宣,又继以酒之热,时之燥,热淫内炽,故胆之热汁满而溢出于外,以渐渗于经络,则身目皆黄,以其渗而出也。或井底泥调大黄、芒硝末亦可。

初起势盛,夜尤痛甚,清阳散火汤,外用金、碧二丹吹。故邪在腑,则阳脉不和,不和则气留而阳盛矣。

足腿热渐至腰胯,苍术二两,酒黄柏、熟地各一两,川牛膝、归尾、萆、防己各五钱,酒糊丸。今乃以渐上犯,则邪盛阳虚可知。

自汗畏冷,虽炎天必棉衣,乃火郁伏于内,不达于表,故外畏寒而内实热也,防风汤。脓血稠粘,数至圊而不能便者为实,不及拈衣而即泄出者为虚。

Leave a Reply